Аква Нет ООД - Вашият системен интегратор
контакт
1125 София
бул. Г. М. Димитров 54, ет.4, офис 403

тел. 02 9606509
факс 02 9606510

info@akvanet.com
www.akvanet.com
skype: for4me
сертификати


абонаментно системно администриране
Комплексното абонаментното обслужване на компютърното оборудване във вашата фирма е гаранция за вашето спокойствие, като по този начин вие си осигурявате непрекъсваемост на работния процес, компетентна защита от потенциални проблеми и своевременен, приоритетен, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Абонаментът включва:
Регламентирани посещения от сертифициран системен администратор един или два пъти седмично.

В рамките на абонамента предлагаме:
• първоначален основен хардуерен и софтуерен одит
• предложения за оптимизация на съществуващата IT-структура
• разрешаване на възникнали проблеми на работните места
• поддръжка на системния софтуер (операционни системи, универсален приложен софтуер, клиентска част на приложни системи), в това число обновяване, преинсталиране и настройка.
• инсталиране и конфигуриране на периферните устройства
• поддръжка на клиентска част на приложни системи
• антивирусна защита
• доставка на консумативи на преференциални цени
• пълен гаранционен и извънгаранционен сервиз
• консултации и съдействие при закупуване на IT-оборудване
• доставка на компютърно оборудване на преференциални цени

Какво печелите:
• компетентна и своевременна грижа за вашето оборудване
• гаранция за нормални работни условия
• максимална бързина на обслужване
• надеждни решения за елиминиране на опасността от загуба на данни
• партньорство и трайни отношения с екип от квалифицирани специалисти в различни области на информационните технологии
• непрекъсваемост на услугата
услуги
Системно администриране
 
Структурни кабелни системи
 
Възстановяване на данни
 
Уеб услуги
новини