Аква Нет ООД - Вашият системен интегратор
контакт
1125 София
бул. Г. М. Димитров 54, ет.4, офис 403

тел. 02 9606509
факс 02 9606510

info@akvanet.com
www.akvanet.com
skype: for4me
сертификати


възстановяване на данни
Запазете спокойствие
Механична повреда по твърдия диск? Лоши сектори? Токов удар, пожар или заливане с течност? Вашите данни могат да бъдат изложени на много рискове! Не се отчайвайте - Аква Нет е специализирана в областта на възстановяването на данни от всякакъв тип цифрови носители на информация. Дори когато всичко изглежда безвъзвратно загубено, ние сме готови да ви се притечем на помощ, защото притежаваме необходимите техологии и ноу-хау, с които да ви помогнем.

Можем да ви бъдем полезни при следните проблеми:
• Механична повреда на твърдия диск, повреда в електрониката или лоши сектори
• Проблем с фърмуера на твърдия диск, водещ до липса на комуникация с компютъра
• Софтуерни проблеми, длъжащи се на грешки в логическата структура на файловата система или в таблицата с дяловете, вследствие на което отделни файлове или цели дялове стават недостъпни.
• Проблеми, породени от възникнали извънредни обстоятелства - токов удар, пожар, заливане с течност и др.
• Проблеми, вследствие на наличието на вируси.
• Загуби на данни, породени от човешки грешки, като например изтриване на файлове (в това число и от Кошчето), изтрити електронни писма (вкл. и от Deleted Items), преформатиране на дялове и други.

Нашата гаранция:
Ние сме компания, кято държи на 100%-ната удовлетвореност на своите клиенти. Ето защо вие заплащате сумите по извършената услуга, само при условие, че вашите данни (или част от тях) са успешно възстановени.

Конфиденциалност:
Поради характера на извършваната услуга и възможността за пряк достъп до клиентските данни, Аква Нет ООД се задължава да пази в тайна, да не копира, да не разпространява и да не прави достояние на трети страни, нито една съставна част (единица информация) от данните на клиента, които стават нейно достояние по време на изпълнението на поръчката. По желание на клиента, между Аква Нет и него се подписва допълнителен договор за запазване на фирмената тайна.
услуги
Системно администриране
 
Структурни кабелни системи
 
Възстановяване на данни
 
Уеб услуги
новини