Аква Нет ООД - Вашият системен интегратор
контакт
1125 София
бул. Г. М. Димитров 54, ет.4, офис 403

тел. 02 9606509
факс 02 9606510

info@akvanet.com
www.akvanet.com
skype: for4me
сертификати


параметри за качество на предоставяните услуги
правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет
разяснения относно изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2120
за нас
Бързата обмяна на информация и безпроблемният достъп до данните във всеки един момент днес са от ключово значение за бизнеса. Ето защо основна задача на Аква Нет ООД е да предостави на своите клиенти богата палитра от интегрирани системни услуги, защото ние вярваме, че бъдещето на всеки един успешен бизнес, независимо от неговата насока, зависи в много голяма степен от нивото на системна интеграция на дейността.

Целта на системната интеграция, която ние предлагаме на своите клиенти, е обединяването на различните самостоятелни информационни и комуникационни системи, тяхното превръщане в единен механизъм, който да работи като един цял завършен продукт. За клиените ни ползата е в минимизиране на риска от загуба на работоспособност, снижаване на бизнес-риска и осигуряване на постоянен контрол върху отделните елементи. Това, при всички положения, води до значително намаляване на разходите на компаниите и повишаване на конкурентното им предимство.

Аква Нет ООД е водещ специалист в следните основни направления:

• системно интегриране и администриране на комуникационната инфраструктура на офиси и бизнес-сгради - сървъри, работни станции, мрежово оборудване, периферия и софтуер
• проектиране и изграждане на структурни кабелни и безжички системи
• инсталиране и конфигуриране на Linux-сървъри
• продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на хардуер
• продажба, инсталиране и администриране на приложен софтуер
• възстановяване на данни от повредени дигитални носители
• уеб дизайн, уеб програмиране и мултимедия
• доставка на оригинални консумативи
• доставка на интернет

Много български и чужди фирми се довериха на услугите на Аква Нет ООД. Макар малка компания на пазара, ние се гордеем с придобитата квалификация на нашия екип, с персоналното и детайлно внимание, което обръщаме на всеки клиент, и не на последно място - със способността си постоянно да се движим в крак с бързопроменящата се бизнес и информационна среда.

В наше лице вие ще откриете надежден и сигурен партньор. Доверете ни се!

възстановяване на данни
Механична повреда по твърдия диск? Лоши сектори? Токов удар, пожар или заливане с течност? Вашите данни могат да бъдат изложени на много рискове!

Запазете спокойствие! Аква Нет ООД е специализирана в областта на възстановяването на данни от всякакъв тип цифрови носители на информация.

Научете повече
новини